Cases & Partners

De eerste website op basis van Ginger ontwikkelden wij voor architectenbureau Zwarts en Jansma. Zij hebben al sinds jaar en dag een Anymeta-site en waren de eerste die hun vertrouwen uitspaken in Ginger. Het resultaat is een vernieuwde responsive website met een gebruiksvriendelijk CMS en een geavanceerde zoekfunctionaliteit.

Voor het Joods Historisch Museum realiseerden wij een tentoonstellingswebsite voor de tentoonstelling Selamat Sjabbat waarop bezoekers hun persoonlijke verhalen kunnen koppelen aan de tentoonstelling. Verder werken wij in samenwerking met Caroline Nevejan aan een platform voor studenten aan de TU Delft waarop zij hun werk kunnen delen en met elkaar kunnen verbinden. We bouwen aan een platform voor een nieuw lectoraat aan de HKU, werken aan een online onderzoeksomgeving voor 6 PhD kandidaten aan de TU Delft en zetten wij een nieuwe versie op van de website voor Cityhub, het compacte hotelconcept. 

In de nabije toekomst gaan we aan de slag met het Joods Monument en de community van het Joods Monument en de verhalensites van het Amsterdam Museum zoals het Geheugen van Oost

Ginger werkt ook samen. Een eerste voorbeeld is het partnerschap met Seecr. Met hen werken we samen aan een Linked Open Data project voor Erfgoed Drenthe. In Seecr hebben wij, met hun specialisatie in zoek- en aggregatiesystemen in combinatie met semantische technologie, Linked Open Data en een voorliefde voor Open Source werken, hiervoor een perfecte partner gevonden. Maar ook is het mogelijk om Ginger in te zetten als basis voor apps en andere toepassingen. De samenwerking met Flinck is hier een voorbeeld van. Flinck is een app waarmee museale collecties en museumbezoek verrijkt worden met een interactieve laag en storytelling. De visie van Flinck, het bieden van context en betrokkenheid bij museale collecties, sluit naadloos aan op die van Ginger.

Met Ginger richten we ons dus vooral maar niet alleen op onderwijs, wetenschap en immaterieel erfgoed.