Co-creëren

Onderdeel van: Home content

Ginger is optimaal geschikt om gezamenlijk content te plaatsen, onderhouden en verrijken. Dit kan ingezet worden voor een meerkoppige redactie maar ook mogelijk is dat bezoekers zich registreren om hun kennis aan uw content te koppelen.

We noemen Ginger ook wel een 'Content Creation Platform'. Dit dekt namelijk het best een van de kernkwaliteiten van Ginger: de mogelijkheid content te verzamelen, aan te (laten) vullen en betekenis te laten krijgen door de wijze waarop de content met elkaar verbonden is. We werken continu aan manieren waarop zowel een redactie als bezoekers van een website content kunnen toevoegen, verbinden en verrijken met als doel een duurzame, interessante en verrassende collectie op te bouwen.