Flexibel

Onderdeel van: Home content

Ginger is een flexibel systeem in verschillende opzichten. Ten eerste door de informatiestructuur die zowel klassiek hiërarchisch als semantisch kan zijn. Daarnaast is er de vrijheid in vorm: een Ginger-site zit niet vast aan standaard templates.

Ginger is flexibel omdat het een semantisch beheersysteem is. Semantisch houdt in dat pagina's in principe gelijkwaardig zijn en context of betekenis krijgen door de relaties tussen deze pagina's.

De sitestructuur kan (deels) vooraf bepaald worden waarbij uitgegaan wordt van een hiërarchische structuur maar pagina's kunnen ook op basis van specifieke eigenschappen gegroepeerd en verbonden worden. Op basis van metadata kunnen relaties handmatig en geautomatiseerd gelegd worden waardoor verrassende nieuwe verbanden ontstaan.

Een systeem met dergelijke mogelijkheden zit vaak vast aan standaard templates. De vormgeving van Ginger is echter niet afhankelijk van het systeem. Op basis van het beoogde gebruik, de wensen van de opdrachtgever en de gebruiker en bijvoorbeeld voorwaarden zoals een vastgesteld budget kan de vormgeving zo simpel en uitgebreid als gewenst. De techniek vormt hierin in ieder geval geen beperkende factor.